اس بی اس دری

افزايش فقر و سۇتغذى در افغانستان

اس بی اس دری

A man distributes bread to Burka-wearing Afghan women outside a bakery in Kabul

A man disributes bread to Burka-wearing Afghan women outside a bakery in Kabul, Afghanistan Source: AAP

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 21/06/2022 ساعت 5:13pm
منبع: SBS

در حالى كه افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و حد اوسط درآمد ساكنان در آنجا به پيمانۀ یک سوم کاهش یافته، بیش از یک میلیون کودک با سۇتغذى شدید مواجه هستند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 21/06/2022 ساعت 5:13pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد