اس بی اس دری

تغيير رھبرى احزاب شامل در ائتلاف شكست خوردۀ آستراليا

اس بی اس دری

The Nationals leadership team at Parliament House, Canberra

Source: AAP

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 4:46pm
منبع: SBS

در حالی که احزاب لبرال و نيشنل سعى می کنند شکست خود در انتخابات اخير فدرالى را پشت سر بگذارند، چهره ائتلاف اين دو حزب با انتخاب پیتر داتون به عنوان رهبر حزب لیبرال و دیوید لیتلپرود به عنوان رهبر حزب نيشنل تغییر کرده است. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 4:46pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد