اس بی اس دری

نگرانى در مورد مشكلات صحى ناشى از عدم رسيدگى مناسب بە زخم ھاى كوچك

اس بی اس دری

Wound

Source: Getty Images/eclipse_images

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 5/07/2022 ساعت 4:53pm
منبع: SBS

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که آسترالیایی‌ها زخمھاى ھاى جزئی را به بهترین شکل ممکن درمان نمی‌کنند كە اين ميتواند احتمال عفونت و ابتلا بە بيمارى ھاى خطرناك را افزايش دھد. تفصيلات را ميتوانيد در اينجا بشنويد.


نشر شده در 5/07/2022 ساعت 4:53pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد