SBS sa Wikang Filipino

Anong magiging epekto ng pagtaas ng interest rate sa iyong mga bayarin?

SBS sa Wikang Filipino

How an interest rate rise will affect you

How an interest rate rise will affect you Source: AndreyPopov/Getty Images/Canva Pro


Published 26 April 2022 at 12:40pm
Source: SBS

Apektado ng nakatakdang pagtaas ng interest rate ng Reserve Bank of Australia (RBA) ang mga pangunahing bayarin tulad ng mortgage loan. Ipinalinawag ng finance broker na si Maria Papa kung paano ito mapapaghandaan.


Published 26 April 2022 at 12:40pm
Source: SBS


Abangan tuwing Martes ang podcast series na May PERAan kung saan sasagutin ng ating mga finance experts ang inyong mga tanong na may kinalaman sa pera.

Kung may nais kayong itanong kaugnay sa  pag-iipon, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, mag-email sa  o mag-message sa aming Facebook page.

Disclaimer: Ang mga impormasyon sa artikulong ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto sa usaping legal, pampinansyal, at pagbabayad ng tax.


Share