SBS Filipino

FECCA 2022: Pagtaguyod sa multikulturalismo sa Australya

SBS Filipino

FECCA, multiculturalism, ageing in a foreign land, health services, immigration

"We need more culturally specific services; we need more bi-lingual health care workers to assist our seniors" Romel Lalata, FECCA (R) with (L) SBS's TJ Correa


Published 17 June 2022 at 3:21pm
By with Maridel Martinez, TJ Correa
Source: SBS

Sa pagpupulong ng FECCA ang Federation of Ethnic Communities Council Australia tinalakay ang mga pangunahing isyu para sa mas mabuting pamumuhay ng mga migrante sa bansa


Published 17 June 2022 at 3:21pm
By with Maridel Martinez, TJ Correa
Source: SBS


Highlights
  • Ang tema sa FECCA 2022 ay Pagtaguyod sa multikultukal na Australya
  • Tinalakay at inalaam ang mga pinabagong mga pag-aaral at pagsasaliksik sa buhay ng mga migrante sa usapin ng karapatan, kalusugan at immigrasyon
  • isa s amga pinaka mahalagang isyung hinaharap ng kumunidad PIlipino-Australyano ay mga serbisyong pang seniors na akma sa kultura at wika
Naitnaggi ang kahalagahan na mas makilala at mas maunawaan ang mga pangangailangan ng ibat-ibang komunidad migrante sa bansa

 

 

Advertisement
Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share