SBS Filipino

May habol ba ako sa ari-arian ng pumanaw kong asawa kung wala siyang iniwan na will?

SBS Filipino

What happens if my spouse died without a will?

Will a living spouse inherit the asset even without a will?


Published 31 May 2022 at 12:33pm
Source: SBS

Sa episode na ito ng #MayPERAan, ipinaliwanang ng Solicitor at Family lawyer na si Atty. Florante Abad kung paano hinahati ng pamilya ang mana o naiwang ari-arian sa NSW.


Published 31 May 2022 at 12:33pm
Source: SBS


Abangan ang May PERAan tuwing Martes. Sa podcast series na ito, sasagutin ng ating mga finance experts ang inyong mga tanong na may kinalaman sa pera.

Kung may nais kayong itanong kaugnay sa pag-iipon, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, mag-email sa filipino.program@sbs.com.au o mag-message sa aming Facebook page.

Disclaimer: Ang mga impormasyon sa podcast series na ito ay gabay lamang. Mayroong magkakaibang batas para sa will at pagmamana ang bawat estado ng Australia. 

Advertisement
Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto sa usaping legal, pampinansyal, at pagbabayad ng tax.


Share