SBS sa Wikang Filipino

Paalala sa mga kalalakihan bigyan pansin ang usapin mental health

SBS sa Wikang Filipino

Men's Health, Filipino Men, Mental Health, Counselling

"The most important step is to acknowledge that you have a problem" Brodie Bush, veteran and VBA nurse on trauma and other mental health isues Source: Thirdman/Pexels


Published 16 June 2022 at 4:01pm
By Maridel Martinez
Source: SBS

Sa pinaka huling pag-aaral napag-alaman na may 64% ng mga kalalakihan sa Australya ang kinikimkim ang kanilang problema at isyu kaugnay ng mental health.


Published 16 June 2022 at 4:01pm
By Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Iba-iba ang reaksiyon ng mga tao sa naramdaman trauma partikular sa mga beterano
  • Isa sa lima mga Australyano kalalakihan ang di pinaguusapan ang kanilang mental health
  • Mahalaga na unang hakbang ay aminin na mayroong problema at humingi ng tulong
Ayon kay Brodie Bush isang beterano ng Australian Defence Force mahalaga may maka usap tungkol sa mga problema, trauma at kalagayan ng pag-iisip

 

13-19 Hunyo ay Men's Health Week

Advertisement
ALSO READ / LISTEN TO 

Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

 


Share