SBS Filipino

Paano ba makakahabol ang aking budget sa nararanasang inflation?

SBS Filipino

May Peraan episode What strategies can I turn to keep up with inflation?

Published 10 May 2022 at 1:04pm
Source: SBS

Apektado ng pagtaas ng bilihin ang kita at ipon ng bawat isa. Sa episode na ito ng #MayPERAan, pakinggan ang payo ng Finance Journalist na si Michelle Baltazar kung paano makakasabay sa mahal na gastos ng pamumuhay sa Australia.


Published 10 May 2022 at 1:04pm
Source: SBS


Abangan tuwing Martes ang podcast series na May PERAan kung saan sasagutin ng ating mga finance experts ang inyong mga tanong na may kinalaman sa pera.

Kung may nais kayong itanong kaugnay sa  pag-iipon, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, mag-email sa  o mag-message sa aming Facebook page.

Disclaimer: Ang mga impormasyon sa artikulong ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto sa usaping legal, pampinansyal, at pagbabayad ng tax.


Share