SBS Filipino

Responsibilidad ba ng landlord ang problema sa mould o amag sa inuupahan kong bahay?

SBS Filipino

mould damages on rental properties

Is the tenant responsible for mould damages in a rental property?


Published 7 June 2022 at 1:24pm
Source: SBS

Sino ba ang dapat sumagot sa gastos ng paglilinis ng mould o amag sa bahay? Ang tenant, landlord o insurance? Pakinggan ang payo ng insurance agent na si Richard Labrador sa #MayPeraan


Published 7 June 2022 at 1:24pm
Source: SBS


Abangan tuwing Martes ang podcast series na May PERAan kung saan sasagutin ng ating mga finance experts ang inyong mga tanong na may kinalaman sa pera.

Kung may nais kayong itanong kaugnay sa  pag-iipon, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, mag-email sa  o mag-message sa aming Facebook page.

Disclaimer: Ang mga impormasyon sa artikulong ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa mga eksperto sa usaping legal, pampinansyal, at pagbabayad ng tax.


Share