SBS Kurdî

Çawa li Australya bibî lênerê xwedîkirina zarokan

SBS Kurdî

settlement guide

Family Pixel


Published 3 June 2022 at 4:50pm
By Chiara Pazzano
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBS

Zarok ji ber gelek sedeman diçin nav lênerînê. Mînak, dibe ku tundûtûjiya malbatî li mal hebe yan jî dîrokeke îhmalkirin yan destdirêjiya fîzîkî hebe. Niha li Australya kêmasiya dêûbavên xwedîkar hene/foster parents, û di hin rewşan de, hewcedarî bi kesên ji paşereheke çandî ya taybet heye.


Published 3 June 2022 at 4:50pm
By Chiara Pazzano
Presented by Mayada Kordy Khalil
Source: SBSShare