SBS Kurdî

Dr Soranî li ser hushmendiya iltîhaba cîgerê/hepatitis diaxafe

SBS Kurdî

doctor

Published 28 July 2017 at 6:54pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS

Me derbarê nixweshiya iltîhaba cîgerê bi Dr Mowefeq Soranî re axafit. Hepîtatis gelek corên xwe hene, A, B, C û yên din. Dr Soranî ji mere ferq û cûdabûnên wan shîrove dike.


Published 28 July 2017 at 6:54pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBSShare