SBS Kurdî

Pîrozbahiyên Hefteya Penaberan piştî du salan ji qedexeyên COVID-19 vedigerin

SBS Kurdî

Nabaz Qadhi

Source: Supplied by Nabaz Al-Qadhi


Published 24 June 2022 at 7:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBS

Rêvebirê tîmê Xizmetên Niştecêbûna Navneteweyî (SSI) Nebez Qadî ji me re derbarê Hefteya Penaberan ya SSI 2022 û çalakiyên wê yên ji19 Hezîranê heya 25 Hezîrana 2022 diaxafe. Bûyer piştî du salên ji qedexeyên COVID-19 vedigere û herweha behsa wergirtina penaberên nû jî dike. Kampayna îsal bi navê Where You Belong e, peyameke bi xêr hatina hemî kesên nû ye.


Published 24 June 2022 at 7:10pm
By Mayada Kordy Khalil
Source: SBSShare