SBS Kurdî

Rojnamevanekî wênekêş li Tirkiyê ji bo girtina wêneya polîsekî tê girtin

SBS Kurdî

Abdurrahman Gok

Photojournalist Abdurrahman Gok Source: Supplied by Hatice Kamer


Published 1 July 2022 at 7:05pm
By Hatice Kamer
Source: SBS

Raporta Hatice Kamer ji Amedê îroj li ser kombûna NATO, helwêsta Tirkiyê li ser endmatiya Swêd û Fînlande, herweha di raportê de behs li ser cezakirina rojnamevanê wênekêş Abdurrahman Gok dibe.


Published 1 July 2022 at 7:05pm
By Hatice Kamer
Source: SBSShare