Coming Up Sat 9:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Lao radio
PODCAST

SBS ພາ​ສາ​ລາວ

OVERVIEW
ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.
# TITLE RELEASED TIME MORE
ຢາ ວັກຊີນ ກັນວັນນະໂຣກຊ່ວຍປ້ອງກັນ ໂກວິດ-19 ໄດ້ບໍ່? 22/10/2020 08:56 ...
ຜົວເມັຍແຕກແຍກກັນໃນວິກິດ ໂກວິດ-19 ເັປນແນວໃດ? 22/10/2020 12:27 ...
ການທ່ອງທ່ຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປໃສ 22/10/2020 11:24 ...
ລາວຮ່ວມກັນກ່ຽວເຂົ້າຖຶກຜົນ. ຄວາມກ້າວໜ້າສ້າງວັງວຽງ. ເຂົ້າພັນໃໜ່ລາວ-ໄທຍ໌. 21/10/2020 16:23 ...
ແຮງງານພະມ້າເປັນ ໂກວິດ-19. ຫຼວງພະບາງບໍຣິການການທ່ອງທ່ຽງຣາຄາຖຶກ. ຣົດໄຟລາວສາຍໃຕ້. 21/10/2020 16:23 ...
ຂ່າວ 17-10-20 20/10/2020 09:26 ...
ຄົນໄທຍ໌ທີ່ປະທ້ວງຕ້ອງການຫັຍງ? 20/10/2020 05:08 ...
ອັບເດດຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ ໂກວິດ-19 ໃນຣັດນີວຊາວແວນລ໌ 20/10/2020 02:23 ...
ຄັນບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດດີໆຈະໄດ້ມາຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຫຼືບໍ່? 18/10/2020 24:39 ...
ຂໍ້ມູນ ໂກວິດ-19 ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນເປັນໂຣກຈິດເຊື່ອມແລະຄອບຄົວ 17/10/2020 05:36 ...
View More