СБС Македонски

1994 – Историска битка за македонскиот јазик

СБС Македонски

Macedonian language, Australian Macedonian Community, Australian state politics, Australian Federal Politics,

Students engaged in learning the Macedonian language in NSW. Source: SBS Macedonian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 22 February 2022 at 1:12pm
By Radica Bojkovska Dimitrovska, Margarita Vasileva
Source: SBS

На Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, кој се одбележува секоја година на 21 февруари, промовирајќи ја свеста за јазичната и културната разновидност, поранешниот активист за човекови права Џорџ Влахов не враќа во времето кога владата на Викторија, на чело со Џеф Кенет, издаде директива за преименување на македонскиот јазик без консултација со македонската заедница. По 7-годишната битка на Македонското здружение на наставници и Австралиско-македонскиот комитет за човекови права, Судот пресуди во нивна корист, со што ја поништи директивата на владата на Викторија за прекршување на законите за расна дискриминација.


Published 22 February 2022 at 1:12pm
By Radica Bojkovska Dimitrovska, Margarita Vasileva
Source: SBSShare