СБС Македонски

Триест години од историската Мабо-пресуда

СБС Македонски

Gail Mabo, daughter of Eddie Mabo

Gail Mabo, daughter of Eddie Mabo Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 3 June 2022 at 2:02pm
By Felicity Davey
Presented by Radica Bojkovska Dimitrovska
Source: SBS

Пред 30 години на денешен ден Врховниот суд во Австралија донесе историска пресуда -- позната како Мабо-пресуда со која што Еди Коики Мабо остана запаметен како татко на Native Title или право на австралиските абориџански народи да поседуваат земјиште. Но, три децении подоцна, домородните правни експерти и семејството на Еди Мабо велат дека е време да се прошири пресудата за Мабо и да се работи на кажување на вистината и воспоставување договори.


Published 3 June 2022 at 2:02pm
By Felicity Davey
Presented by Radica Bojkovska Dimitrovska
Source: SBSShare