СБС Македонски

Повици за реформи на правилата кои им забрануваат на лицата со попречености да гласаат

СБС Македонски

A polling official marks off a voter on the official electoral roll

A polling official marks off a voter on the official electoral roll.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 29 April 2022 at 5:32pm
By Phillippa Carisbrooke, Arianna Lucente
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Застапниците на луѓето со попречености бараат реформи во законите за гласање кои ги дискриминираат овие лица.


Published 29 April 2022 at 5:32pm
By Phillippa Carisbrooke, Arianna Lucente
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Луѓето за кои се смета дека имаат цитат  „нездрав ум“ не можат да се запишат во избирачкиот список или да гласаат на изборите.  


Share