СБС Македонски

Внучињата без своите баби и дедовци за Велигден

СБС Македонски

Orthodox Easter, COVID-19, coronavirus, Macedonian community,

10 month old Julian Marcel Sternar experiences his first Orthodox Easter in isolation with mum. Source: Laurie Sternar

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 17 April 2020 at 6:53pm
By Margarita Vasileva
Source: SBS

Велигден 2020 ќе се памети како празник поминат во самоизолација. КОВИД-19 стави невидено растојание помеѓу семејствата, ограничувајќи ги традиционалните прослави и семејни средби во домовите. Фана Србинова, Рина Младенова и Лазо Младенов раскажуваат како КОВИД-19 го измени верскиот празник и стави граница меѓу семејствата.


Published 17 April 2020 at 6:53pm
By Margarita Vasileva
Source: SBSShare