СБС Македонски

Првиот ден од федералната изборна кампања ги тестира и Скот Морисон и Ентони Албанесe

СБС Македонски

Naca Feature, Australian Federal Politics, Federal election 2022, Australian Federal Politics,

Australian Opposition Leader Anthony Albanese Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 12 April 2022 at 9:09pm
By Krishani Dhanji
Presented by Margarita Vasileva
Source: SBS

Лидерот на опозицијата не можеше да ги даде точните бројки за невработеноста или паричните стапки, додека премиерот ја бранеше тајноста околу шестцифрената исплата на поранешен вработен во коалицијата.


Published 12 April 2022 at 9:09pm
By Krishani Dhanji
Presented by Margarita Vasileva
Source: SBSShare