СБС Македонски

Цветни градини на чинија

СБС Македонски

Macedonian student Filip Arsov during his studies at "Gordon Institute" in Geelong, Victoria, creating edible art on a plate

Macedonian student Filip Arsov during his studies at "Gordon Institute" in Geelong, Victoria, creating edible art on a plate

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 20 June 2022 at 6:38pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS

Филип Арсов од Македонија, кој за време на студиите по кулинарство во институтот "Гордон" во Џилонг, беше избран за најдобар во неговата генерација, се надева дека практичното искуство од Австралија ќе му помогне во остварување на неговиот сон, еден ден да креира уметност на чинија со најдобрите во светот.


Published 20 June 2022 at 6:38pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS


Страста за уметничко дело што се јаде со очи, Филип ја задоволува преку цртање на јадењето, избор на најквалитетни намирници и декорација со листови и цветови што се јадат, водејќи сметка за вкусот, висината на јадењето, текстурата, бојата на состојките како и изборот на соодветна чинија.


Share