СБС Македонски

На производителите на енергија им беше кажано профитот да не им биде на прво место туку потребите на луѓето

СБС Македонски

Minister for Climate Change & Energy Chris Bowen says the energy market is a 'complicated beast'

Minister for Climate Change & Energy Chris Bowen

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 17 June 2022 at 1:55pm
By Amelia Dunn
Presented by Vase Kocev
Source: SBS

Австралиското енергетско регулаторно тело вели дека условите на националниот пазар на електрична енергија се подобрени. Но, во исто време предупредува дека сè уште остануваат многу предизвици и прерано е да се каже кога пазарот може да се врати во нормала. Владата продолжува да се бори со кризата, но таа исто така обвинува дека недоволното инвестирање во обновливите извори на енергија во последната деценија е причината за оваа ситуација.


Published 17 June 2022 at 1:55pm
By Amelia Dunn
Presented by Vase Kocev
Source: SBSShare