СБС Македонски

Што значи "Дека не го сеиш, там никни"

СБС Македонски

Vera Gogieva, one of the 12 administrators of FB page "Growing Up Maco Style"

Vera Gogieva, one of the 12 administrators of FB page "Growing Up Maco Style"

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 6 May 2022 at 8:37pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS

Вера Ѓорѓиева од Волонгонг, Нов Јужен Велс, едно од 12-те лица кои ја модерираат страницата "Growing Up Maco Style", вели дека е изненадена од интересот што, кај Македонците во Австралија, го предизвикаа македонските народни изреки


Published 6 May 2022 at 8:37pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBSShare