СБС Македонски

Изборните кампањи продолжуваат со прашања за здравството и граничната безбедност

СБС Македонски

Prime Minister Scott Morrison during a visit to Wanneroo BMX Club on Day 8 of the 2022 federal election campaign, in Perth, in the Division of Pearce. Monday, April 18, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Prime Minister Scott Morrison during a visit to Wanneroo BMX Club on Day 8 of the 2022 federal election campaign, in Perth. Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 20 April 2022 at 5:21pm
By Krishani Dhanji
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Na почетокот на втората недела на изборните кампањи, Скот Морисон и Антони Албанизи ги дискутираат темите кои ќе бидат клучни во наредните избори.


Published 20 April 2022 at 5:21pm
By Krishani Dhanji
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBSShare