СБС Македонски

Како да бидете на избирачкиот список и да гласате на австралиските сојузни избори

СБС Македонски

Voters complete their ballot forms

Voters complete their ballot forms

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 31 March 2022 at 8:26pm
Presented by Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS

Сојузните избори треба да се одржат пред крајот на мај. Ако гласате за првпат, мора да преземете некои чекори.Достапни се бројни ресурси што ќе ви помогнат да се запишете на изборниот список, со што ќе можете да го изразите вашето мислење и да придонесете кон обликување на нашата нација.


Published 31 March 2022 at 8:26pm
Presented by Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBSShare