СБС Македонски

"Интернационалки" - Виртуелен дом на илјадници Македонки отселени во светот

СБС Македонски

Emilija Zupanoska, Fb "Internacionalki" moderator

Emilija Zupanoska, Fb "Internacionalki" moderator Source: E.Zupanoska/Internacionalki Fb

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 6 May 2022 at 9:41pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS

На фејсбук страницата со наслов "Интернационалки" се поставуваат прашања и се добиваат одговори и совети меѓу илјадници Македонки, за се и сешто... каде да се купат поефтини авионски билети, каде би можело да се најде работа во близина на Осло, дали има некој што патува до одредена дестинација и може да му прави друштво на лице во години кое не го зборува англискиот јазик ...


Published 6 May 2022 at 9:41pm
By Радица Бојковска-Димитровска
Source: SBS


Емилија Жупановска од Волонгонг, модератор на оваа страница, која што е вид виртулен дом за повеќе од осум илјади Македонки, кои се отселиле од Македонија, вели дека голем број од членките, особено оние кои живеат во иста држава, се зближиле и надвор од виртуелното и создале трајни пријателства


Share