СБС Македонски

Сеќавање на Алек Клашов-основач на мултимилионскиот бизнис Patra Orange Juice и поранешен сопственик на островот Черчил

СБС Македонски

 Алек Клашов, филантроп и еден од најуспешните бизнисмени во македонската заедница во Австралија почина на 18 Октомври 2020 во Мелбурн

Алек Клашов, филантроп и еден од најуспешните бизнисмени во македонската заедница во Австралија почина на 18 Октомври 2020 во Мелбурн Source: С.Еминагова

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 4 November 2020 at 6:23pm
By Margarita Vasileva
Source: SBS

Алек Клашов, познат во македонската заедница како голем филантроп и патриот, но и еден од најуспешните бизнисмени, почина на 18 Октомври вo Мелбурн. "Детето од Буф", бизнисот за пијалоци од свежи портокали, во раните почетоци, го одржувал со рачно цедење на овошјето, додека да заработи доволно пари за автоматизација што потоа ќе го направи мулти-милионер и сопственик на островот Черчил. Претседателката на македонската пензионерска група Донкаста-Темплстоу од Мелбурн, Сијка Еминагова потсетува на омилениот, сега покоен член на групата.


Published 4 November 2020 at 6:23pm
By Margarita Vasileva
Source: SBSShare