СБС Македонски

Печалбата, тагата и љубовта "Во потрага за белиот леб"

СБС Македонски

Velika Djangalovska Gatsis

Author and poet Velika Djangalovska-Gatsis, and the cover of her new book "In search of the white bread" Source: Velika Djangalovska-Gatsis

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 27 April 2022 at 5:24pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Велика Џангаловска-Гатсис: "Преку читањето на овој роман, младата генерација може да навлезе во суштината и сржта за тагата на Македонецот".


Published 27 April 2022 at 5:24pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Во вториот роман на писателката и поетеса Велика Џангаловска-Гатсис, "Во потрага за белиот леб" сиромавиот Камен тргнува во далечна земја за подобра иднина. 

Но како што вели таа, патот до ветената земја не е секогаш послан со црвен килим. Подетално во разговорот со Г-ѓа Џангаловска-Гатсис за нејзините инспирации, македонскиот јазик и тагата на македонскиот народ. 


Share