СБС Македонски

Литературното друштво "Ванчо Николески" од Квинбијан свечено прослави 5-годишнина

СБС Македонски

Macedonian literary organisation "Vancho Nikoleski" at an event in celebration of 5 year anniversary

Macedonian Literary Society "Vancho Nikoleski" at an event in celebration of 5 year anniversary

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 19 April 2022 at 6:31pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Со мотото да се поттикнат младите да го зборуваат и чуваат македонскиот јазик, литературното друштво "Ванчо Николески" од Квинбијан во рамките на кое егзистира и истоимената библиотека, ја прослави петгодишнината од своето основање.


Published 19 April 2022 at 6:31pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


На настанот на 2-ри април на кој љубителите на македонскиот пишан збор уживаа во рецитирањето на поезија и проза, беше промовиран романот "Во потрага за белиот леб" од Велика Џангаловска Гатсис како и стихозбирката "Во прегратките на љубовта" од Др. Емил Попорданоски. Според претседателот на друштвото Наум Трајчески, потребни се повеќе вакви настани за промовирање на македонското литературно творештво во Австралија.


Share