СБС Македонски

Македонските пензионери ги одложија собирите и покрај ублажените ограничувања во Викторија

СБС Македонски

Pensioners, coronavirus, COVID-19, COVID-19 Vaccine, Macedonian Community Australia,

Macedonian Pensioner Gropu Doncaster-Templestowe members during pre-COVID days. Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 24 June 2021 at 1:54pm
By Margarita Vasileva
Source: SBS

После четири периоди на заклучување на државата на Викторија, разбирливо е дека некои луѓе нема да побрзаат да го надокнадат изгубеното дружење. Како дополнителна мерка на претпазливост, претседателката на македонската група во Донкаста-Темплстоу Сијка Еминагова, вели, самите членови-пензионери одлучија да почекаат барем уште неколку недели пред да се вратат во клубските простории.


Published 24 June 2021 at 1:54pm
By Margarita Vasileva
Source: SBSShare