СБС Македонски

Обработката на апликациите за родителска виза би можело да потраe речиси 20 години

СБС Македонски

Parent visa applications could taken nearly 20 years to be processed

Parent visas are being lodged faster than they are processed

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 3 June 2022 at 2:15pm
Presented by Ana Kotalevska
Source: SBS

Податоците на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека во текот на изминатите девет години, многу поголем број барања за виза за родители се поднесуваат секоја година отколку што се обработуваат. Многу апликанти велат дека долгото време на чекање значи и дека родителите умираат или стануваат премногу болни за да патуваат пред да се одобрат визите.


Published 3 June 2022 at 2:15pm
Presented by Ana Kotalevska
Source: SBSShare