СБС Македонски

Историјата на австралиската Либерална партија

СБС Македонски

Sir Robert Menzies is installed as Warden of the Cinque Ports, during a ceremony at Dover, England, 20th July 1966

Sir Robert Menzies is installed as Warden of the Cinque Ports, during a ceremony at Dover, England, 20th July 1966. Source: Getty

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 21 April 2022 at 4:39pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Radica Bojkovska-Dimitrovska
Source: SBS

Нема друга личност во Либералната партија на Австралија која што е поистакната од Sir Robert Menzies.


Published 21 April 2022 at 4:39pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Radica Bojkovska-Dimitrovska
Source: SBS


Всушност, малкумина Австралијци стекнале таква слава или имале такво влијание врз нацијата од поранешниот премиер од редот на либералите.


Share