СБС Македонски

Историјата на Зелената партија

СБС Македонски

Former Greens Leader Bob Brown

Former Greens leader Dr Bob Brown at a protest to stop the Adani coal mines in Australia. Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 21 April 2022 at 4:12pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Radica Bojkovska-Dimitrovska
Source: SBS

Подемот и успехот на Австралиската Зелена партија може да се припише на работата на екологистот и поранешен лидер Боб Браун.


Published 21 April 2022 at 4:12pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Radica Bojkovska-Dimitrovska
Source: SBS


Се чини дека политиката за климатските промени ќе биде едно од клучните прашања за гласачите кога ќе го дадат својот глас на сојузните избори во мај. Но, со тоа што сега загриженоста за животната средина не се гледа само како прашање на Зелените - партијата ќе мора дополнително да го прошири својот фокус за да привлече гласачи.


Share