СБС Македонски

Вера Секуловска: Македонците во Австралија се изложени на дискриминација поради надворешни влијанија

СБС Македонски

Vera Sekulovska, Director of The United Macedonian Diaspora for Australia

Vera Sekulovska, Director of The United Macedonian Diaspora for Australia Source: Vera Sekulovska

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 6 December 2020 at 9:35pm
By Radica Bojkovska Dimitrovska
Source: SBS

"Многу Македонци мигрирале во Австралија поради тоа што нивниот македонски јазик и идентитет биле оспорувани во други земји", вели Вера Секуловска, член на Бордот директори на Обединета македонска дијаспора за Австралија која на 6 ноември имаше излагање пред Сенатската комисија за надворешни работи,одбрана и трговија


Published 6 December 2020 at 9:35pm
By Radica Bojkovska Dimitrovska
Source: SBS


Еве неколку извадоци од излагањето пред сенатската комисија за време на кое г-ѓа Секуловска ја запозна комисијата со проблемите и предизвиците со кои се соочуваат членовите на македонската заедница во Австралија:

"Има надворешни  фактори што ја правата македонската заедница ранлива. Таа постојано го брани  своето право на  идентитет, јазик и култура".

"Странски  влади  отворено  усвојуваат политики  на оспорување на македонскиот  идентитет и јазик во обид да го задушат правото на македонското малцинство во рамки на нивните граници".

Advertisement
"Третманот на Македонците  не произлегува од  потфрлање  во денешна Австралија. Тоа доаѓа од опресивните политики на  Балканот против Македонците".

 

 

 

 

 

 

 


Share