СБС Македонски

Кои се даночните промени што стапуваат на сила од 1 јули?

СБС Македонски

What's changing about your tax from 1 July?

From the 1st of July, a number of changes to taxation in Australia are set to take effect.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 30 June 2022 at 3:16pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Голем број промени во оданочувањето во Австралија ќе бидат воведени од 1 јули.


Published 30 June 2022 at 3:16pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Тие вклучуваат промени во данокот за криптовалутите, зголемувања на субвенциите, промени на платите, пензиските фондови и трошоците за електрична енергија кои ќе влијаат врз милиони Австралијци.


Share