СБС Македонски

Зголемените цени на енергијата ги зголемуваат проблемите во однос на трошоците за живот

СБС Македонски

Snow covered hills are seen behind Parliament House in Canberra

Snow covered hills are seen behind Parliament House in Canberra

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 10 June 2022 at 1:55pm
By Krishani Dhanji
Presented by Vase Kocev
Source: SBS

Зголемените цени на енергијата ги погодуваат домаќинствата и бизнисите, a и по состанокот меѓу државните и федералните министри за енергија, согласноста останува - нема брз лек. Владата најави неколку мерки за ублажување на идните кризи, но веројатно нема да им помогне на оние кои страдаат сега.


Published 10 June 2022 at 1:55pm
By Krishani Dhanji
Presented by Vase Kocev
Source: SBSShare