СБС Македонски

Зошто младите лица со попречености не успеваат да се вработат?

СБС Македонски

Chloe Polglaze, who wanted to be an engineer.

Chloe Polglaze, who wanted to be an engineer. Source: SBS-Phillippa Carisbrooke

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 29 April 2022 at 4:59pm
By Phillippa Carisbrooke, Gareth Boreham
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Младите лица со попреченост се меѓу најобесправените кога станува збор за вработување.


Published 29 April 2022 at 4:59pm
By Phillippa Carisbrooke, Gareth Boreham
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Од политичките партии кои се борат за гласови се бара да се заложат за подобрување на системот за вработување за овие лица.


Share