СБС Македонски

Зак Ристов предупредува од нерегистрирани миграциски агенти

СБС Македонски

Regional Visa

According to the Department of Home Affairs new Contributory Parent visa applications are likely to take at least 65 months to be released for final processing

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 20 June 2022 at 3:08pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Бирото за имиграција се соочува со огромен број апликации за визи, а за да се обработат одредени апликации потребни се дури 20 години.


Published 20 June 2022 at 3:08pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Напоредно со големата потреба за визи, се појавуваат и нерегистрирани или нелегални агенти за миграција кои во наголемиот број случаи може само да го усложнат процесот,а многу често да доведат до непосакуван резултат, предупредува г-дин Ристов од Aussie Migration Services.


Share