ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ പതാക എടുത്ത് മാറ്റി ഗ്രീൻസ് നേതാവ്; നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

SBS malayalam

Source: AAP


Published 22 June 2022 at 6:02pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂൺ 22ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 22 June 2022 at 6:02pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare