SBS Монгол хэлээр

ОРШИН СУУХ ХӨТӨЧ: Австралид хүүхдүүд ямар эрхтэй байдаг, түүнийг хэрхэн хамгаалдаг вэ

SBS Монгол хэлээр

Getty Images/franckreporter

Source: Getty Images/franckreporter

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 19 May 2022 at 3:05pm
By Chiara Pazzano 
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS

Хүүхэд хүчирхийллийн сэжигтэй тохиолдол бүрийг заавал мэдэгдэх ёстой.


Published 19 May 2022 at 3:05pm
By Chiara Pazzano 
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS


Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид Австрали улс 1990 онд нэгдсэн. Гэсэн ч  хүүхдийн эрх, тэднийг хамгаалах хууль дүрэмд оруулах зарим чухал өөрчлөлт олон бий. Жишээ нь Австралид 10 настай хүүхдийг баривчилж, буруутгаж, шүүхэд шилжүүлж, шоронд хорих боломжтой. Энэ нь бусад орнуудтай харьцуулахад гэмт хэргийн насны доод хэмжээ Австралид харьцангүй бага байгааг мэргэжилтнүүд онцолж байна. 

хүүхэд эрүүл саруул өсөхөд эцэг эхчүүд үүрэг хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэдэг гэж байна.
Хүүхэд эрүүл саруул өсөхөд эцэг, эхчүүд үүрэг хамгийн хамгийн чухал. Source: Getty Images/Fly View Productions
Advertisement


Нутгийн уугуул иргэдийн 10-17 насны хүүхдүүд хорих ял ихээр авч байна. 

Don Arnold/Getty Images
Young children hold up the Aboriginal flag during a rally against Black Deaths in Custody in The Domain in July 2020 in Sydney. Source: Don Arnold/Getty Images


 


 


Share