SBS Монгол хэлээр

ОРШИН СУУХ ХӨТӨЧ: Хүүхдүүдийнхээ ахлах сургуулийг хэрхэн сонгох вэ

SBS Монгол хэлээр

Getty Images/davidf

Source: Getty Images/davidf

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 18 June 2022 at 7:30pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS

Мэргэжлийн байгууллагууд болон эцэг эхчүүдийн туршлагыг хуваалцаж байна.


Published 18 June 2022 at 7:30pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS


Сонгууль сонголтод туслах сайтууд:

AdvertisementShare