اس بي اس پښتو

په آسټرالیا کې مېشت افغان سکان د خپلو هغو دوستانو په اړه اندېښمن دي چې‌ په افغانستان کې پاتې دي

اس بي اس پښتو

Afghan Sikhs in Australia

Source: Facebook /Embassy Of Islamic Republic Of Afghanistan

د اس بي اس راډیو اپلېکېشن ترلاسه کړئ

د اوریدلو نورې لارې


خپور شوی 30/06/2022 په 12:05pm
سرچینه: SBS

په افغانستان کې د افغان سکانو پر عبادت ځای وروستي برید، په آسټرالیا کې مېشت افغان سکان اندېښمن کړي دي. په همدې اړه مو د افغان سکانو د ټولنې له غړي ښاغلي پریت سنګ سره مرکه ترسره کړې. مرکه دلته اورېدلی شئ.


خپور شوی 30/06/2022 په 12:05pm
سرچینه: SBSشریکول