اس بی اس فارسی

گلاره پور و موسیقی دیاسپوریکی که او را انتخاب کرده است

اس بی اس فارسی

Juan Castro

گلاره پور

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 4/06/2022 ساعت 4:10pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

رادیو اس بی اس فارسی سلسله برنامه هایی را با عنوان «هنرمند برگزیده ماه» تهیه می کند که در آن یک هنرمند ساکن استرالیا معرفی شده است. در این قسمت از مجموعه برنامه های هنرمند برگزیده ماه به خانم گلاره پور نوازنده کمانچه، خواننده و آهنگ ساز ساکن استرالیا پرداخته شده است.


تاریخ انتشار 4/06/2022 ساعت 4:10pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


رادیو اس بی اس فارسی سلسله برنامه هایی را با عنوان «هنرمند برگزیده ماه» تهیه می کند که در آن یک هنرمند ساکن استرالیا معرفی شده است. در این قسمت از مجموعه برنامه های هنرمند برگزیده ماه به خانم گلاره پور نوازنده کمانچه، خواننده و آهنگ ساز ساکن استرالیا پرداخته شده است. 

Juan Castro
گلاره پور Source: Juan Castro


گلاره پور نوازنده کمانچه، خواننده و آهنگ ساز ساکن استرالیا است.

Advertisement
او مدیریت دو گروه کر را که ویژه افراد سالمند در کلیساها است بر عهده دارد.

او در سال ۲۰۱۲ به استرالیا مهاجرت کرد و ملبورن را به عنوان نخستین شهر محل سکونت خود انتخاب کرد اما پس از نه سال زندگی در شهر ملبورن به شهر بالارات در فاصله ۱۱۷ کیلومتری ملبورن مهاجرت کرد. 

Brian O’Dwyer
گلاره پور Source: Brian O’Dwyer


او سبک موسیقی خود را «دیاسپوریک» یا «خارج از کشوری» می نامد.

خانم پور می گوید او این سبک از موسیقی را انتخاب نکرده است بلکه این موسیقی است که او را انتخاب کرده است.

خانم پور می گوید موسیقی که می نوازد الهام گرفته از پیرامون اوست.  

Brian O’Dwyer
گلاره پور Source: Brian O’Dwyer


 


همرسانی کنید