اس بی اس فارسی

آیا می دانید سازماندهی مراسم تشییع جنازه در استرالیا چگونه است؟

اس بی اس فارسی

Getty Images/Phillippe Lissac

Source: Getty Images/Phillippe Lissac

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 25/06/2022 ساعت 3:19pm
توسط Delys Paul, Peyman Jamali
منبع: SBS

دانستن نحوه برگزاری مراسم تشییع جنازه در استرالیا از نکات ضروری برای بسیاری از مهاجران است.


تاریخ انتشار 25/06/2022 ساعت 3:19pm
توسط Delys Paul, Peyman Jamali
منبع: SBSهمرسانی کنید