اس بی اس فارسی

پادکست خبری آخر هفته اس بی اس فارسی

اس بی اس فارسی

AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

جاسینتا آلن Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 25/06/2022 ساعت 4:01pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS

در این پادکست خبری آخر هفته در روز شنبه ۲۵ جون ۲۰۲۲ به مهم ترین اخبار استرالیا و جهان پرداخته ایم.


تاریخ انتشار 25/06/2022 ساعت 4:01pm
توسط Peyman Jamali
منبع: SBS


در این پادکست خبری آخر هفته در روز شنبه ۲۵ جون ۲۰۲۲ به مهم ترین اخبار استرالیا و جهان پرداخته ایم.


همرسانی کنید