اس بی اس فارسی

نکاتی که باید آنها را درباره مراسم «به کشور خوش آمدید» بدانید

اس بی اس فارسی

AAP Image/James Ross

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 2/07/2022 ساعت 3:22pm
توسط Melissa Compagnoni, Peyman Jamali
منبع: SBS

ما همواره به طور فزاینده ای در ابتدای یک رویداد یا مناسبت، شاهد برگزاری مراسم رسمی توسط نگهبانان سنتی بومی هستیم. این مراسم استقبال، "به کشور خوش آمدید" یا ‘Welcome to Country’ نام دارد. همزمان با بزرگداشت هفته NAIDOC در استرالیا، در این قسمت از مجموعه برنامه های Settlement Guide به معنا و مفهوم مراسم استقبال "به کشور خوش آمدید" و اینکه چگونه همه ما می توانیم متولیان سنتی این سرزمین را با صداقت به رسمیت بشناسیم، پرداخته ایم.


تاریخ انتشار 2/07/2022 ساعت 3:22pm
توسط Melissa Compagnoni, Peyman Jamali
منبع: SBSهمرسانی کنید