ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

speech therapy

Perhaps your child is hearing one language at home and another at childcare or school. It’s natural to wonder: are they getting confused?


Published 9 June 2022 at 9:51pm
By Sumeet Kaur
Source: SBS

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਥਥਲਾਉਣਾ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ 'ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ' ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ.....


Published 9 June 2022 at 9:51pm
By Sumeet Kaur
Source: SBS


ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਓਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ' ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ' ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।
speech therapist jasleen kaur
Shepparton based paediatric speech pathologist, Jasleen Kaur. Source: Supplied by Ms Kaur.


ਸ਼ੈਪਰਟਨ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Advertisement
"ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:
LISTEN TO
Does raising children bilingually cause language delay? A speech therapist debunks the myths image

A common misbelief among parents is that bilingual kids are more likely to be ‘late talking’. But speech therapist Jasleen Kaur says this isn’t the case and offers tips on creating a language-rich home environment.

SBS Punjabi

07/06/202210:53


ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ  ਤੇ  ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Read the full story in English:
Share