SBS in limba romana

Merită să plătim asigurări private de sănătate?

SBS in limba romana

Asigurări

Source: Getty Images


Published 16 November 2021 at 12:08pm
By Sneha Krishnan
Presented by Carol Kalauz
Source: SBS

Medicare este sistemul universal de asigurări de sănătate în Australia, garantând accesul tuturor australienilor la serviciile de sănătate. Cu toate acestea, peste jumătate dintre australieni au asigurări private de sănătate.


Published 16 November 2021 at 12:08pm
By Sneha Krishnan
Presented by Carol Kalauz
Source: SBSShare