СБС на српском

Бесплатне предшколске установе за децу у НЈВ и Викторији до 2030.

СБС на српском

Pre school NSW and Victoria

NSW Premier Dominic Perrottet plays with his daughter at a preschool in Sydney. Source: AAP


Published 20 June 2022 at 1:52pm
By Abbie O'Brien
Presented by Biljana Ristic
Source: SBS

Према плану који је описан као "иновативан" у року од десет година сва деца у НЈВ и Викторији, пре него што почну да похађају редовну школу, моћи ће бесплатно да приступе предшколском васпитању заснованом на учењу кроз игру. Та додатна година - која неће бити обавезна - део је напора да се унапреди развој деце у раном детињству и ублажи финансијско оптерећење родитеља за чување деце.


Published 20 June 2022 at 1:52pm
By Abbie O'Brien
Presented by Biljana Ristic
Source: SBSShare