СБС на српском

Нови пројекат очувања коралног гребена спаја западну науку и знање традиционалних власника земље

СБС на српском

Diseased corals at a reef in the Cairns-Cooktown region of the Great Barrier Reef (AAP)

Diseased corals at a reef in the Cairns-Cooktown region of the Great Barrier Reef Source: AAP


Published 17 June 2022 at 10:00am
By Hannah Kwon
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBS

Великом коралном гребену прети све већа опасност. Угрожавају га климатске промене - масовно избељивање, циклони и отицање атмосферских вода – као и природни непријатељи попут бодљикаве морске звезде која се храни коралима. Нови заједнички пројекат очувања користи нови приступ који обједињава западну науку са знањем традиционалних власника земље.


Published 17 June 2022 at 10:00am
By Hannah Kwon
Presented by Nataša Kampmark
Source: SBSShare