СБС на српском

Промене у пореском режиму од 1. јула

СБС на српском

What's changing about your tax from 1 July?

From the 1st of July, a number of changes to taxation in Australia are set to take effect.


Published 30 June 2022 at 3:30pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Biljana Ristic
Source: SBS

Од 1. јула низ промена у режиму опорезивања у Аустралији ступиће на снагу. Aустралијска пореска управа је идентификовала капиталну добит, укључујући опорезивање капиталне добити од размене криптовалутама, као један од својих кључних фокуса ове године.


Published 30 June 2022 at 3:30pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Biljana Ristic
Source: SBSShare